14. ZŠ Rozmarýnova, Most

Vybudování rozvodů IT a 230V v nové učebně informatiky - 15 pracovních stanic

Kontaktní formulář